Materiaal- en techniek kosten

Materiaal- en techniekkosten

De materiaal- en techniekkosten staan vermeld op de begroting en zijn afhankelijk van tandtechnisch laboratorium waar het werkstuk word gemaakt.